Logo NADACE ČESKÉHO KUBISMU

Pro dárce

Vážení dárci,

dovolujeme si vás touto cestou oslovit a seznámit vás s náplní činnosti a cílem naší nadace.

Podstatou našeho snažení je nalezení skupiny firem, které mají blízko k architektuře a umění jako celku, především pak k období počátku dvacátého století, období kubismu.

Snažíme se nalézt partnery, kteří by měli zájem o navázání úzkých vztahů a spolupráce s NČK.

Přivítáme rádi jak finanční tak i jinou podporu projektu, který nadace organizuje.

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Štefánikova 17, Praha 5
Číslo účtu: 014 315 73 39 / 0800

Děkujeme předem za jakoukoli pozitivní formu zájmu a těšíme se na možnou vzájemnou spolupráci.

(c) Created by CDI