Logo NADACE ČESKÉHO KUBISMU

Cíl a vize nadace

Ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb první poloviny 20. století a ochrana užitého umění designérů první poloviny 20. století.
Podpora při obnově a ochraně kulturního dědictví ČR, které svým významem přesahuje daný region.

Současný záměr nadace

Rekonstrukce kubistické Bauerovy vily v Libodřicích č.p. 111, jejímž autorem je architekt Josef Gočár. Tato kubistická vila je kulturní památkou ve smyslu zákona 20/ 1987 Sb. a byla zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek v roce 1958, evidována je pod č. rejst. 2-3451. Záměrem nadace je vybudování Muzea a galerie kubistického designu se stálou expozicí nábytkové tvorby a designu z období kubismu (zaměřené také na dílo autora projektu vily, architekta Josefa Gočára) a zajištění provozu Muzea. Dalším záměrem je péče o sbírku kubistické keramiky (největší svého druhu na světě), její postupné rozšiřování a prezentace exponátů sbírky na výstavách v ČR i v zahraničí.

Baureova vila 1 Baureova vila 2

Bauerova vila v Libodřicích

Vila v Libodřicích u Kolína patří k vynikajícím ukázkám české kubistické architektury. Pro nájemce a posléze i majitele místního velkostatku Adolfa Bauera ji v letech 1912-1914 postavil Josef Gočár. U svých starších prací v kubistickém stylu, vyprojektovaných na samém počátku roku 1912 - u domu U Černé Matky Boží v Praze a u lázeňského domu v Bohdanči - staví architekt na odiv svislé i vodorovné konstruktivní prvky. U vily v Libodřicích se naproti tomu uplatnilo blokové stereometrické členění, blízké neprovedeným Gočárovým kubistickým projektům školy v Chotěboři a divadla v Jindřichově Hradci ze září 1912. Také Gočárův definitivní projekt libodřické vily tedy pravděpodobně vznikl na podzim tohoto roku. Pro vzhled Bauerova domu se zdá být charakteristické, že se tu kubistické formy neomezují jen na dekorativní hvězdicové orámování oken a na zešikmenou formu hlavní římsy. Kubisticky tu chtěl Gočár vytvarovat celý objem vily, jak to dokládá srostlice tří polygonálních rizalitů na jižní straně budovy. Prostorová skladba domu už má tradičnější ráz, třebaže i v interiéru nalezneme kubistické detaily. Po smrti majitele Adolfa Bauera v roce 1929 vila přešla na jeho dědice, o deset let později ji jako židovský majetek zabavily protektorátní úřady. Po druhé světové válce v ní dlouho sídlila správa obce.

Rekonstrukce Bauerovy vily

Předmětem rekonstrukce Bauerovy vily byla vlastní stavba, interiéry i prostory technického vybavení se zázemím. V dubnu 2010 bylo v kompletně zrekonstruované Bauerově vile veřejnosti zpřístupněno Muzeum a galerie kubistického designu. Expozice nabízí dobovou atmosféru 10. – 30. let 20. století, stylový a dobový nábytek, stylová výtvarná díla a drobný design. V interiéru jsou prezentovány ukázky z největší sbírky kubistické keramiky na světě, z autorů je zastoupen především Pavel Janák, Vlastislav Hofman, Rudolf Stockar aj.

1. etapa rekonstrukce

Projekt obnovy a stavební rekonstrukce vily vypracoval Ing. arch. Michal Sborwitz, který byl vybrán na základě výběrového řízení se zřetelem na jeho architektonickou zkušenost s rekonstrukcí historických staveb. Jeho s citem realizované projekty je možné vidět v Lánech - rekonstrukce barokního špýcharu na muzeum TGM, v Olomouci - Muzeum umění či v Komořanech - rekonstrukce a dostavba zámku.

Realizovaná stavební rekonstrukce: cca 25 milionů Kč
Předpokládané další investice do interiérového zařízení a exteriérových prací: 10 milionů Kč
Zahájení rekonstrukce: září 2005
Ukončení stavební rekonstrukce: červenec 2007

2. etapa rekonstrukce

Cílem 2. etapy rekonstrukce bylo zejména vybudování Muzea a galerie kubistického designu, a to jeho vnitřní a vnější expozice s ukázkami kubistické a dobové nábytkové tvorby a designu.

  • 2008 – 2009 V rámci projektu „Vnitřní a vnější expozice muzea“, spolufinancovaného EU z Evropského fondu pro regionální rozvoj, bylo vystavěno oplocení podle původního návrhu arch. Josefa Gočára, byla zrekonstruována parková zahrada s kubistickým altánem a zčásti vybudována vnitřní expozice muzea. Zároveň byl zkultivován pozemek přiléhající k Bauerově vile, kde vzniklo parkoviště pro návštěvníky muzea.

  • 2009 – 2010 Díky projektu “Kubismus na venkově„, podpořenému grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norských finančních mechanismů, vznikla v Bauerově vile ojedinělá expozice Muzea a galerie kubistického designu. V části interiéru byly instalovány repliky původních tapet a linoleí a byly zrekonstruovány původní výmalby. Prostory byly vybaveny stylovým a dobovým nábytkem a vybavením a ukázkami kubistické keramiky.

Navštivte unikátní památku, kterou Nadace českého kubismu zpřístupnila veřejnosti v červnu 2008!

(c) Created by CDI