Logo NADACE ČESKÉHO KUBISMU

Partneři

Nadace českého kubismu uzavřela partnerské smlouvy o spolupráci na projektech s těmito institucemi, odborníky a městy:

Ars Viva, spol. s r.o.

se sídlem Muchova 9/223, Praha 6, PSČ 160 00, zastoupená PhDr. Zdeňkem Pazderou
Předmět spolupráce: propagace Muzea a galerie kubistického designu, pořádání tematických zájezdů zaměřených na kubismus ve Středních Čechách

Foibos, a.s.

se sídlem Praha, Bartoškova 1448/26, PSČ 140 00, společnost zastoupená Markem Veselým, MBA
Předmět spolupráce: propagace Muzea a galerie kubistického designu

Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.

se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 1/I, zastoupené Mgr. Josefem Stránským, starostou

Předmět spolupráce: propagace muzea a galerie v Bauerově vile, distribuce propagačních materiálů v rámci propagace cestovního ruchu

MAS Podlipansko

se sídlem Pečky, Tř. Jana Švermy 141, zastoupené Jaroslavem Tvrzem

Předmět spolupráce: vzájemná propagace, distribuce propagačních materiálů a informační propojení, spolupráce při přípravě a realizaci projektu muzea a galerie kubistického designu.

Město Brtnice

se sídlem Brtnice, náměstí Svobody 379, zastoupené RNDr. Marií Kružíkovou, starostkou

Předmět spolupráce: jednorázové výstavní akce, propagace památek moderní architektury a informační propojení Muzea kubistického designu a rodného domu Josefa Hoffmanna

Město Kolín

se sídlem Kolín, Karlovo nám. 280, zastoupené Jiřím Buřičem, starostou

Předmět spolupráce: záštita nad projektem, prezentace a propagace, zapojení do akcí k rozvoji regionu a mikroregionu a k podpoře cestovního ruchu tamtéž, součinnost při zjišťování historických souvislostí a při dohledání původního mobiliáře a uměleckých předmětů

Město Kouřim

se sídlem Kouřim, Mírové náměstí 145, zastoupené Mgr. Zuzanou Čihákovou, starostkou

Předmět spolupráce: propagace muzea a galerie v Bauerově vile, distribuce propagačních materiálů v rámci propagace cestovního ruchu

Moravská galerie v Brně

se sídlem: Brno, Husova 18, zastoupená Markem Pokorným, ředitelem

Předmět spolupráce: jednorázové výstavní akce, propagace památek moderní architektury a informační propojení Muzea kubistického designu a rodného domu Josefa Hoffmanna v Brtnici.

Muzeum hlavního města Prahy

se sídlem Praha 1, Kožná 1/475, zastoupené PhDr. Zuzanou Strnadovou, ředitelkou

Předmět spolupráce: koncipování a budování archivního fondu nebo případné studovny, digitalizace materiálů s plánem zpřístupnění veřejnosti, spolupráce při projektech, jejichž úkolem je oživení moderní architektury

Muzeum města Brna

se sídlem Brno, Špilberk 1, zastoupené PhDr. Pavlem Ciprianem, ředitelem

Předmět spolupráce: odborná spolupráce a konzultace při vybudování muzea a galerie kubistického designu, spolupráce při propagaci a využití muzea

Národní památkový ústav

se sídlem Praha 1, Valdštejnské náměstí 3, zastoupený Pavlem Jerie

Předmět spolupráce: odborný dohled a metodické vedení při rekonstrukci objektu, odborné konzultace

Národní památkový ústav, územní pracoviště středních Čech

se sídlem Praha 3, Sabinova 373, zastoupený Ing. arch. Vojtěchem Láskou, ředitelem

Předmět spolupráce: odborný dohled a metodické vedení při rekonstrukci objektu, odborné konzultace

Národní technické muzeum

Praha 7, Kostelní 42, zastoupené Mgr. Horymírem Kubíčkem, generálním ředitelem

Předmět spolupráce: společná příprava a spolupořadatelství expozice muzea a galerie, odborná spolupráce při památkové obnově vily a při přípravě celostátního projektu zpřístupněných památek moderní architektury, zejména slavných vil.

Obec Libodřice

se sídlem Libodřice 55, zastoupená Jaroslavem Kolářem, starostou

Předmět spolupráce: propagace muzea a galerie, využití parku a jeho údržba

Prof. PhDr. Rostislav Švácha, Csc.

Předmět spolupráce: vypracování odborných textů a spolupráce při vzniku expozice českého kubismu a díla Josefa Gočára

Průvodcovská služba Kutná Hora spol. s.r.o.

se sídlem Kutná Hora, Vlašský dvůr - Havlíčkovo náměstí 552, zastoupené Ing. Ivanou Vopálkovou, jednatelkou společnosti

Předmět spolupráce: propagace muzea a galerie v Bauerově vile, distribuce propagačních materiálů v rámci propagace cestovního ruchu

Regionální muzeum v Kolíně

se sídlem Kolín, Brendlova 35, zastoupené PhDr. Jarmilou Valentovou, ředitelkou

Předmět spolupráce: propagace muzea a galerie v Bauerově vile, distribuce propagačních materiálů v rámci propagace cestovního ruchu

Statistrade, s.r.o.

se sídlem Praha 1, V Kotcích 526/1, PSČ 110 00, společnost zastoupená MgA Františkem Staňkem
Předmět spolupráce: propagace Muzea a galerie kubistického designu, zápůjčky (prodej) předmětů užitého umění 1. pol. 20. století

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

se sídlem Praha 1, 17. listopadu, zastoupené PhDr. Helenou Koenigsmarkovou, ředitelkou

Předmět spolupráce: metodická spolupráce při zpracování sbírkových předmětů, instalaci a přípravě expozice, zapůjčení sbírkových předmětů, spolupráce při propagaci a využití muzea

Externí spolupráce

Nadace dále externě spolupracuje a konzultuje s těmito odborníky:


PhDr. Dita Dvořáková Bc. Karel Ksandr
RNDr. Julius Müller Ing. arch. Zdeněk Lukeš
PhDr. Eva Lukášová Ing. arch. Jan Veselý
PhDr. Daniela Karasová Ing. Jan Žižka
Mgr. Richard Biegel

Právní servis

Konečná & Šafář, s.r.o.

Široká 36/5, 110 00 Praha 1
(c) Created by CDI