Logo NADACE ČESKÉHO KUBISMU

Základní údaje

Nadace českého kubismu byla založena v souladu s § 3 zák. č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, podpisem nadační listiny ze dne 18. 10. 2002 a byla zapsána do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, do oddílu N, vložky č. 468 ke dni 31. 12. 2002.

Název

Nadace českého kubismu

Sídlo

Libodřice 111, 280 00 Kolín

Kontakt

E-mail:
info@nck.cz

Bauerova vila je momentálně z technických důvodů uzavřena.

IČO: 26 73 84 65
DIČ: CZ26 73 84 65

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Štefánikova 17, Praha 5
Číslo účtu: 014 315 73 39 / 0800

(c) Created by CDI